http://moneyary.blogspot.com

منتظر پیشنهادهای شما هستم

August 18, 2010

کاهش و کنترل طبيعي قند خون

دو عدد باميه متوسط را شسته و انتهاي آنها را جدا کنيد . سپس از وسط آن دو قطعه باريک ببريد . دو قطعه بريده شده را درون يک ليوان آب بيندازيد .
روي ليوان را با درپوشي بپوشانيد و در دماي طبيعي اطاق در طول شب نگهداريد .
صبح زود پيش از صرف صبحانه دو قطعه باميه را از ليوان خارج کرده و آب درون ليوان را نوش جان کنيد .
اين کار را بصورت روزانه انجام دهيد .
پس از دوهفته شاهد کاهش چشمگير و ملموس قند خونتان خواهيد بود

با تشکر از فرزین برای ارسال این مطلب

No comments: