http://moneyary.blogspot.com

منتظر پیشنهادهای شما هستم

August 20, 2009

آمپول ضدبارداري جديد

آمپول ضدبارداري جديد،مشارکت مردان در تنظيم خانواده را افزايش مي دهد

دانشمندان معتقدند پس از انجام موفقيت آميز يک مطالعه بزرگ، يک گام به توليد آمپول موثر پيشگيري از بارداري که براي مردان کاربرد دارد نزديک تر شده اند
محققان مرکز تحقيقات ملي براي برنامه ريزي خانواده در پکن در طول يک دوره دو ساله به هزار مرد سالم بارور،‌ آمپول هاي حاوي تستوسترون تزريق کردند و دريافتند تنها يک درصد آنها پدر شدند.اين مردان ۲۰ تا ۴۵ سال سن داشتند و دو سال پيش از آغاز اين آزمايش، دستکم يک فرزند داشته اند. همچنين تمامي آنها داراي همسران سالم ۱۸ تا ۳۸ ساله بودند که هيچ مشکل باروري نداشتند
اين آزمايش بزرگترين مطالعه در زمينه پيشگيري از بارداري در مردان با تستوسترون است که تاکنون انجام شده است. در پايان اين دوره دو ساله از هر ۱۰۰ مرد فقط يکي پدر شد. هيچ روش پيشگيري از بارداري از موفقيت ۱۰۰ درصدي برخوردار نيست
يک تا دو درصد زنان با وجود مصرف قرص باردار مي شوند، اما موفقيت اين تزريق با تاثير قرص و يا تزريق هاي ضد بارداري در زنان برابري مي کند.دکتر “يي کيون گو” يکي از پژوهشگران اين گروه گفت: براي زوج هايي که نمي توانند و يا نمي خواهند از شيوه هاي پيشگيري از بارداري خاص زنان استفاده کنند، گزينه ها محدود به وازکتومي و استفاده از کاندوم مي شود. اما مطالعه ما نشان مي دهد که شيوه پيشگيري از بارداري با استفاده از هورمون مردانه مي تواند گزينه نو و موثري باشد.وقتي که قرص پيشگيري از بارداري در دهه ۱۹۶۰ معرفي شد انقلابي در عرصه تنظيم خانواده برپا کرد، اما از سوي ديگر مسووليت را بر دوش زنان نهاد.دانشمندان طي اين سالها در پي يافتن گزينه مناسبي براي مردان بودند، اما آنها به دنبال کنترل هورمونهاي مردانه بودند که همانند روشهاي مورد استفاده در زنان موثر باشد.تلاش هاي پيشين براي تهيه داروهاي پيشگيري از بارداري در مردان مشکلاتي از جمله اطمينان و عوارض جانبي را در پي داشته است.در اين مطالعات همانند قرص هاي ضد بارداري زنانه، اغلب آزمايشها در مورد مردان، بر هورمون ها متمرکز شد تا توليد عناصر مهم فرايند باروري را متوقف سازند.محققان چيني براي اجراي اين آزمايش به مردان ۵۰۰ ميليگرم تستوسترون آندکانويت TU در روغن دانه چاي دادند. چين به خاطر جمعيت زياد خود، سرمايه گذاريهاي گسترده اي بر روي فناروي هاي توليد مثل کرده است
دانشمندان ادعا مي کنند که اين شيوه هيچ يک از عوارض جانبي عادي را ندارد و فرايند آن برگشت پذير است و شش ماه پس از توقف اين تزريق ميزان اسپرم مردان به ميزان طبيعي خود باز مي گردد. به گفته دکتر گو آزمايش هاي بيشتري براي بررسي ميزان ايمني تزريق تستوسترون لازم است