http://moneyary.blogspot.com

منتظر پیشنهادهای شما هستم

January 16, 2011

خودم شروع به نوشتن کردم

مدتهاست که متاسفانه میشنوم خانمها در هنگام پریود به خیال اینکه از تامپون میشود استفاده کرد به شنا میروند، اما این مساله از دو جهت مضر است:اول برای خودتان و بعد برای دیگران.
در هنگام پریود دهانه رحم بخاطر خونریزی کاملا باز است و از انجایی که رحم از طریق لوله های فالوپ یا رحمی به داخل حفره شکمی راه دارد لذا به راحتی هر گونه الودگی میتواند از طریق واژن به رحم واز انجا به حفره شکمی انتقال پیدا کند.به همین خاطر است که به خانمها گفته میشود در هنگام پریود از شنا و مقاربت خوداری کنند.
اما مساله مورد بحث ما استفاده از تامپون به خیال بی ضرر بودن آن است؛ وقتی که شما از تامپون استفاده میکنید و به شنا میروید این فشار زیادآب استخر به نسبت فشار خونروش شما است که باعث میشود داخل اب خونریزی نداشته باشید نه تامپون. مطلب مهم دیگر اینست که تامپون به عنوان یک پنبه که نفوذپذیری خوبی نسبت به جذب اب دارد آب(اکثرا) آلوده استخر را به خود جذب میکند ودرست در نزدیکی دهانه رحم قرار میدهد وخاصیت مویینگی آب میتواند میکروبهارا به راحتی به رحم منتقل کند.
از طرف دیگر چون این فرهنگ غلط در بین همه متاسفانه رواج پیدا کرده گاهی ممکن است یک فرد الوده به ایدز یا هپاتیت و ... که بیماریش از طریق خون منتقل میشود با اتکا به این مساله به استخرهای عمومی بیاید و باعث انتشار بیمایش شود؛ مخصوصا در جکوزی که محیط مناسب تری برای رشد میکروب است چون کلر ان زودتر میپرد،گرما باعث رشد و فعالیت میکربها و ویروسها میشود و حجم اب به نسبت افراد کمتر است.
امیدوارم با توجه به این نکات وانتقال آن به دیگران از این فرهنگ غلط جلوگیری کنید و کمکی برای بهبود فرهنگ سلامت کشورمان باشیم.
با تشکر یاسمین

No comments: